Om oss

kören

Göteborgs Flickkör har funnits i drygt 10 år och är en numera fristående kör i Göteborg. Kören, som består av 25 sångare i åldrarna ca 14-20 år, kännetecknas av höga ambitioner och en varm gemenskap.

Repertoaren består till stor del av klassisk musik, men rymmer även pop- och folkmusik från olika delar av världen. Under de senaste åren har kören bland annat framfört Lars-Erik Larssons Förklädd Gud, Vivaldis Gloria, Pergolesis Stabat Mater och Gabriel Faurés Requiem.

Förutom egna konserter har Göteborgs Flickkör ett nära samarbete med Göteborgs Symfoniker och har under de senaste åren medverkat i Symfonikernas firande av Konserthusorgeln 2022, Familjens Juljubel 2022, Julkonsert 2021 med Rickard Söderberg, Nationaldagskonserten 2021 och Allhelgonakonsert 2020.

Våren 2023 och 2024 medverkade kören på Taubedagen tillsammans med bland andra Göteborgs Kammarkör, Gunnar Eriksson, Myrra Malmberg och Benny Andersson.

körledaren

Birgitta Mannerström-Molin är utbildad sångpedagog och musiklärare och är verksam som kördirigent. Hon undervisar på Högskolan för scen och musik i Göteborg samt på Hvitfeldtska musikgymnasiet och är engagerad som kursledare på riksnivå.

Birgitta var en ledande kraft i uppbyggnaden av El Sistema i Sverige. Hon är dirigent och konstnärlig rådgivare för ett av världens största musikläger för unga: Side by Side by El Sistema, som arrangeras årligen av Göteborgs Symfoniker.

Sedan mars 2023 är Birgitta projektledare för Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete Riks&Region, SKUR.

2016 utsågs Birgitta till årets Barn- och ungdomskörledare i Sverige.